سرمایه‌های دل

شنبه ۱ آذر ۱۳۸٢

نقطه قوت

كودكي ده ساله كه دست چپش در يك حادثه رانندگي از بازو قطع شده بود براي تعليم فنون رزمي جودو به يك استاد سپرده شد. پدر كودك اصرار داشت استاد از فرزندش يك قهرمان جودو بسازد. استاد پذيرفت و به پدر قول داد كه يكسال بعد مي تواند فرزندش را در مقام قهرماني كل باشگاهها ببيند. در طول شش ماه استاد فقط روي بدنسازي كودك كار كرد و در عرض اين شش ماه حتي يك فن جودو را هم به او تعليم نداد. بعد از شش ماه خبر رسيد كه يك ماه بعد مسابقات محلي در شهر برگزار ميشود. استاد به كودك ده ساله يك فن آموزش داد و تا زمان برگزاري مسابقات فقط روي همان تك فن كار كرد. سرانجام مسابقات انجام شد و كودك توانست در ميان اعجاب همگان با آن تك فن همه حريفان خود را شكست دهد.

سه ماه بعد كودك توانست در مسابقات بين باشگاهها نيز با  استفاده از همان تك فن برنده شود و سال بعد نيز در مسابقات كشوري ، آن كودك يك دست موفق شد تمام حريفان را زمين بزند و به عنوان قهرمان سراسري كشور انتخاب گردد.

وقتي مسابقات به پايان رسيد در راه بازگشت به منزل كودك راز پيروزيش را از استاد پرسيد. استاد گفت : دليل پيروزي تو اين بود كه اولاً به همان يك فن به خوبي مسلط بودي. ثانياً تنها اميدت همان يك فن بود لذا نهايت تلاش خود را در استفاده درست آن بكار بردي. و سوم اينكه تنها راه شناخته شده براي مقابله با اين فن ، گرفنتن دست چپ حريف بود كه تو چنين دستي نداشتي.

ياد بگير كه در زندگي از نقاط ضعف خود بعنوان نقاط قوت خود استفاده كني . راز موفقيت در زندگي داشتن امكانات نيست بلكه استفاده از بي امكاني بعنوان نقطه قوت است

نیما

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك]

نیما

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

مهربوناي همراه

*******
*****
***
*

باغ باران
كلبه برفي من
محبت و زيبايي
حريم دل
آبي آرام بلند
دلتنگي‌هاي من
زندگي زيباست
آواز پر جبرئيل
لحظه تازه
باران مهر
مرواريد عرفان
تک نهال باغ عشق
پاييز امسال
باغ دوستي
دلم چون درياست
همسفر مهتاب
گل هيچ
ديونه بودن عيب نيست
ندا
نفس‌هاي رنگي
صداي سنگين سکوت
سروش آسماني، سرود رهايي
مي و ني
يادداشتهاي يک رهگذر
آنارام
آزاد، چون پرنده
نکته‌دان
قطره اشك
آسمان عطش
بادبادك شكسته
سيندرلا
شهرزاد
گوهر زمان
و چه تنها
صد سال تنهايي
پرم از خالي
اكنون‌ِ جاودانه
جوان دینه کوه
هنر زندگی
رنگين كمان
راهی به آسمان