سرمایه‌های دل

یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٢

کفشهای طلايی

تا كريسمس چند روز بيشتر نمانده بود و جنب و جوش مردم براي خريد هديه كريسمس روز بروز بيشتر مي شد. من هم به فروشگاه رفته بودم و براي پرداخت پول هدايايي كه خريده بودم در صف صندوق ايستاده بودم.

جلوي من دو بچه كوچك ، پسري 5 ساله و دختري كوچكتر ايستاده بودند. پسرك لباس مندرسي بر تن داشت كفشهايش پاره بود و چند اسكناس را در دستهايش مي فشرد. لباس دخترك هم دست كمي از مال برادرش نداشت ولي يك جفت كفش نو در دست داشت. وقتي به صندوق رسيديم ، دخترك آهسته كفشها را روي پيشخوان گذاشت ، چنان رفتار مي كرد كه انگار گنجينه اي پر ارزش را در دست دارد.

صندوقدار قيمت كفشها را گفت : 6 دلار.

پسرك پولهايش را روي پيشخوان ريخت و آنها را شمرد : 3 دلار و 15 سنت. بعد رو كرد به خواهرش و گفت: فكر مي كنم بايد كفشها را بگذاري سر جايش....

دخترك با شنيدن اين حرف به شدت بغض كرد و با گريه گفت : نه! نه! پس مامان تو بهشت با چي راه بره؟

پسرك جواب داد: گريه نكن شايد فردا بتوانيم پول كفشها را در بياوريم.

من كه شاهد ماجرا بودم به سرعت 3 دلار از كيفم بيرون آوردم و به صندوقدار دادم. دخترك دو بازوي كوچكش را دور من حلقه كرد و با شادي گفت: متشكرم خانم .. متشكرم خانم

به طرفش خم شدم و پرسيدم منظورت چي بود كه گفتي پس مامان تو بهشت با چي راه بره؟ پسرك جواب داد: مامان خيلي مريض است و بابا گفته كه ممكنه قبل از عيد كريسمس به بهشت بره و دخترك ادامه داد: معلم ديني ما گفته كه رنگ خيابانهاي بهشت طلايي است، به نظر شما اگر مامان با اين كفشهاي طلايي تو خيابانهاي بهشت قدم بزنه خوشگل نميشه؟

چشمانم پر از اشك شد و در حالي كه به چشمان دخترك نگاه ميگردم گفتم: چرا عزيزم حق با توست، مطمئنم كه مامان شما با ان كفشها تو بهشت خيلي قشنگ ميشه!

 

نیما

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك]

نیما

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

مهربوناي همراه

*******
*****
***
*

باغ باران
كلبه برفي من
محبت و زيبايي
حريم دل
آبي آرام بلند
دلتنگي‌هاي من
زندگي زيباست
آواز پر جبرئيل
لحظه تازه
باران مهر
مرواريد عرفان
تک نهال باغ عشق
پاييز امسال
باغ دوستي
دلم چون درياست
همسفر مهتاب
گل هيچ
ديونه بودن عيب نيست
ندا
نفس‌هاي رنگي
صداي سنگين سکوت
سروش آسماني، سرود رهايي
مي و ني
يادداشتهاي يک رهگذر
آنارام
آزاد، چون پرنده
نکته‌دان
قطره اشك
آسمان عطش
بادبادك شكسته
سيندرلا
شهرزاد
گوهر زمان
و چه تنها
صد سال تنهايي
پرم از خالي
اكنون‌ِ جاودانه
جوان دینه کوه
هنر زندگی
رنگين كمان
راهی به آسمان