سرمایه‌های دل

سه‌شنبه ٢ دی ۱۳۸٢

پاسخ بهلول

يكي از عرفا گويد: روزي بسوي قبرستان بيرون رفتم در آنجا بهلول را ديدم، گفتم اينجا چه مي‌كني؟

گفت : همنشيني مي‌كنم با جماعتي كه مرا اذيت نمي‌كنند و اگر از آخرت غفلت كنم مرا يادآوري و تذكر مي‌دهند و اگر از آنها دور شوم مرا غيبت نمي‌كنند.

 

 

نیما

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك]

نیما

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

مهربوناي همراه

*******
*****
***
*

باغ باران
كلبه برفي من
محبت و زيبايي
حريم دل
آبي آرام بلند
دلتنگي‌هاي من
زندگي زيباست
آواز پر جبرئيل
لحظه تازه
باران مهر
مرواريد عرفان
تک نهال باغ عشق
پاييز امسال
باغ دوستي
دلم چون درياست
همسفر مهتاب
گل هيچ
ديونه بودن عيب نيست
ندا
نفس‌هاي رنگي
صداي سنگين سکوت
سروش آسماني، سرود رهايي
مي و ني
يادداشتهاي يک رهگذر
آنارام
آزاد، چون پرنده
نکته‌دان
قطره اشك
آسمان عطش
بادبادك شكسته
سيندرلا
شهرزاد
گوهر زمان
و چه تنها
صد سال تنهايي
پرم از خالي
اكنون‌ِ جاودانه
جوان دینه کوه
هنر زندگی
رنگين كمان
راهی به آسمان