سرمایه‌های دل

دوشنبه ۸ دی ۱۳۸٢

بياد قربانيان بم

كلاغ پر

شب رسيد

مادر و مادربزرگ

محسن و پروانه و ناهيد و من

گرم بگو و بخند:

سار پر

باز پر

هد هد و گنجشك ، كبوتر ، كلاغ ، جغد دل آزار پر

يا به غلط مار پر

شب گذشت

صبح شد

ناگهان

خاك دهان باز كرد:

گفت پر

شهر پر

كوچه پر

سنگ و گل و شيشه پر

باغ هم از ريشه پر

ظهر شد.

مادرم از گوشه ی ويرانه خواند:

عشق پر

خانه پر

محسن و پروانه پر ...

 

نیما

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك]

نیما

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

مهربوناي همراه

*******
*****
***
*

باغ باران
كلبه برفي من
محبت و زيبايي
حريم دل
آبي آرام بلند
دلتنگي‌هاي من
زندگي زيباست
آواز پر جبرئيل
لحظه تازه
باران مهر
مرواريد عرفان
تک نهال باغ عشق
پاييز امسال
باغ دوستي
دلم چون درياست
همسفر مهتاب
گل هيچ
ديونه بودن عيب نيست
ندا
نفس‌هاي رنگي
صداي سنگين سکوت
سروش آسماني، سرود رهايي
مي و ني
يادداشتهاي يک رهگذر
آنارام
آزاد، چون پرنده
نکته‌دان
قطره اشك
آسمان عطش
بادبادك شكسته
سيندرلا
شهرزاد
گوهر زمان
و چه تنها
صد سال تنهايي
پرم از خالي
اكنون‌ِ جاودانه
جوان دینه کوه
هنر زندگی
رنگين كمان
راهی به آسمان