سرمایه‌های دل

سه‌شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٢

زنان و مردان چه نيازي به هم دارند؟

 نيازهاي عاطفي يك زن

1-     زن نياز به آن دارد كه ببيند شوهرش به او اهميت ميدهد.

2-     زن مايل است مشاهده كند كه شوهرش او را درك ميكند.

3-     زن ميخواهد كه مورد احترام مرد خويش قرار گيرد.

4-     زن ميل دارد ببيند كه شوهرش خود را وقف او ميكند.

5-     زن نيازمند آن است كه مرد برايش ارزش قائل باشد.

6-     زن نياز به آن دارد كه مكرراً اطمينان يابد شوهرش اورا عاشقانه دوست دارد.

 نيازهاي عاطفي يك مرد

1-     مرد نياز به آن دارد كه ببيند زنش به او اعتماد دارد.

2-     مرد مايل است كه زن مقابلش او را به همان ترتيبي كه هست بپذيرد.

3-     مرد ميل دارد كه زنش قدر او را بداند.

4-     مرد نياز دارد كه مورد تحسين همسرش قرار گيرد.

5-     مرد دوست دارد كه زن كارهاي اورا تائيد كند.

6-     مرد مايل است كه مورد تشويق همسرش واقع شود.

 

 

نیما

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك]

نیما

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

مهربوناي همراه

*******
*****
***
*

باغ باران
كلبه برفي من
محبت و زيبايي
حريم دل
آبي آرام بلند
دلتنگي‌هاي من
زندگي زيباست
آواز پر جبرئيل
لحظه تازه
باران مهر
مرواريد عرفان
تک نهال باغ عشق
پاييز امسال
باغ دوستي
دلم چون درياست
همسفر مهتاب
گل هيچ
ديونه بودن عيب نيست
ندا
نفس‌هاي رنگي
صداي سنگين سکوت
سروش آسماني، سرود رهايي
مي و ني
يادداشتهاي يک رهگذر
آنارام
آزاد، چون پرنده
نکته‌دان
قطره اشك
آسمان عطش
بادبادك شكسته
سيندرلا
شهرزاد
گوهر زمان
و چه تنها
صد سال تنهايي
پرم از خالي
اكنون‌ِ جاودانه
جوان دینه کوه
هنر زندگی
رنگين كمان
راهی به آسمان