سرمایه‌های دل

چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٢

مطالبی چند....

1-     بهترين دوست ، دوستي است كه قادر باشي با او روي ايوان خانه تاب بازي كني حتي بدون اينكه كلمه اي حرف بزني، اما وقتي از او خداحافظي كردي احساس كني بهترين گفت و گوي عمرت را داشتي.

2-     عشق ورزيدن تو به افراد ، هرگز متضمن اين نيست كه آنها هم به تو عشق بورزند! انتظار بازگشت عشق را نداشته باش .تنها انتظار داشته باش كه عشق در قلب هاي آن ها رشد كند ... اما اگر هم رشد نكرد ، باز هم شاد باش چرا كه عشق در قلب تو در حال رشد است. ابراز احساسات فقط يك دقيقه زمان مي خواهد ، ابراز علاقه فقط يك ساعت ، و... عاشق شدن فقط يك روز ، اما فراموش كردن افراد يك عمر به درازا خواهد انجاميد.

3-     لحظاتي در زندگي وجود دارند كه احساس مي كني آنقدر دلت براي كسي تنگ شده كه مي خواهي او را از دل رويايت بيرون بكشي و در آغوش گيري. رويا پردازي كن درمورد هر چه دلت مي خواهد . هركجا مي خواهي  برو . هركه مي خواهي  باش . چرا كه تو تنها يك بار حق زندگي كردن داري. پس كارهايي را كه دلت مي خواهد ، تجربه كن.

4-      همواره خود را به جاي ديگري بگذار.اگر احساس مي كني كه عملي به تو آسيب مي زند ، پس به ديگري نيز احتمالا آسيب خواهد زد.

 

نیما

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك]

نیما

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

مهربوناي همراه

*******
*****
***
*

باغ باران
كلبه برفي من
محبت و زيبايي
حريم دل
آبي آرام بلند
دلتنگي‌هاي من
زندگي زيباست
آواز پر جبرئيل
لحظه تازه
باران مهر
مرواريد عرفان
تک نهال باغ عشق
پاييز امسال
باغ دوستي
دلم چون درياست
همسفر مهتاب
گل هيچ
ديونه بودن عيب نيست
ندا
نفس‌هاي رنگي
صداي سنگين سکوت
سروش آسماني، سرود رهايي
مي و ني
يادداشتهاي يک رهگذر
آنارام
آزاد، چون پرنده
نکته‌دان
قطره اشك
آسمان عطش
بادبادك شكسته
سيندرلا
شهرزاد
گوهر زمان
و چه تنها
صد سال تنهايي
پرم از خالي
اكنون‌ِ جاودانه
جوان دینه کوه
هنر زندگی
رنگين كمان
راهی به آسمان