سرمایه‌های دل

سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۳

يک آرامش سبز

فرصت لذت بردن از خوشي هايت را به بعد موكول نكن.      
اشتباهاتت را بپذير.
حداقل سالي يك بار طلوع آفتاب را تماشا كن.
براي هر مناسبت كوچكي جشن بگير.
شكست را به راحتي بپذير و وقتي پيروز شدي فخرفروشي نكن.
عادت كن هميشه حتي زماني كه ناراحت هستي خودت را سرحال نشان دهي.
وقتي با كار سختي رو به رو شدي به خودت تلقين كن كه ؛ شكست غيرممكن است.
سعي كن زندگي همواره برايت پيام داشته باشد.
كوچكترين پيشرفت ها را هم موفقيت بدان.
آرام صحبت كن اما در فكر كردن سريع باش.
مشكلات را ؛ به عنوان نوعي مبارزه طلبي در نظر بگير.
اعتماد به نفس داشته باش و خود را كوچك مشمار.
براي داشتن يك روز خوب ، به فردا فكر نكن.
هرچند وقت يك بار يك عادت ناپسند خود را ترك كن.
به خاطر داشته باش كه هميشه حق انتخاب با توست.
ديگران را تحسين كن و از شادي آنها لذت ببر.
آرام باش و از زمان حال لذت ببر. زيرا بقيه عمرت را براي ادامه زندگي در اختيار داري.

 

نیما

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك]

نیما

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

مهربوناي همراه

*******
*****
***
*

باغ باران
كلبه برفي من
محبت و زيبايي
حريم دل
آبي آرام بلند
دلتنگي‌هاي من
زندگي زيباست
آواز پر جبرئيل
لحظه تازه
باران مهر
مرواريد عرفان
تک نهال باغ عشق
پاييز امسال
باغ دوستي
دلم چون درياست
همسفر مهتاب
گل هيچ
ديونه بودن عيب نيست
ندا
نفس‌هاي رنگي
صداي سنگين سکوت
سروش آسماني، سرود رهايي
مي و ني
يادداشتهاي يک رهگذر
آنارام
آزاد، چون پرنده
نکته‌دان
قطره اشك
آسمان عطش
بادبادك شكسته
سيندرلا
شهرزاد
گوهر زمان
و چه تنها
صد سال تنهايي
پرم از خالي
اكنون‌ِ جاودانه
جوان دینه کوه
هنر زندگی
رنگين كمان
راهی به آسمان