سرمایه‌های دل

پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸۳

 

بگذاريد و بگذريد

ببينيد و دل مبنديد

چشم بياندازيد و دل مبازيد

که دير يا زود بايد گذاشت و گذشت

ديشب خواب جالبی ديدم. خلاصش اين بود بود که آخر خط بود و داشتن حساب و کتاب ميکردند و من در عين ناباوری از اين مرگ زودهنگام دنبال چيزی بودم که برای خود فرستاده باشم اما افسوس که دستم به جايی بند نبود.خدا به داد همه برسد انشاا...

نیما

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك]

نیما

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

مهربوناي همراه

*******
*****
***
*

باغ باران
كلبه برفي من
محبت و زيبايي
حريم دل
آبي آرام بلند
دلتنگي‌هاي من
زندگي زيباست
آواز پر جبرئيل
لحظه تازه
باران مهر
مرواريد عرفان
تک نهال باغ عشق
پاييز امسال
باغ دوستي
دلم چون درياست
همسفر مهتاب
گل هيچ
ديونه بودن عيب نيست
ندا
نفس‌هاي رنگي
صداي سنگين سکوت
سروش آسماني، سرود رهايي
مي و ني
يادداشتهاي يک رهگذر
آنارام
آزاد، چون پرنده
نکته‌دان
قطره اشك
آسمان عطش
بادبادك شكسته
سيندرلا
شهرزاد
گوهر زمان
و چه تنها
صد سال تنهايي
پرم از خالي
اكنون‌ِ جاودانه
جوان دینه کوه
هنر زندگی
رنگين كمان
راهی به آسمان