سرمایه‌های دل

چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۳

 
حضرت علي عليه السلام مي فرمايند:
شما را به پنج چيز سفارش ميكنم كه اگر براي بدست آوردنشان مركبهايتان نيز به ستوه آوريد، مي ارزد
1- در كارهاي خود جز به خدا توكل نكنيد.
2- از گفتن نمي دانم بر آنچه نمي دانيد شرم نكنيد.
3- جز از گناه خويش نترسيد.
4- از آموختن آنچه نمي دانيد خودداري نكنيد.
5- و بر شما باد صبر كه صبر براي ايمان همانند سر است براي بدن و ايمان بي صبر همچون تن بي سر از خاصيت تهيست.
نیما

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك]

نیما

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

مهربوناي همراه

*******
*****
***
*

باغ باران
كلبه برفي من
محبت و زيبايي
حريم دل
آبي آرام بلند
دلتنگي‌هاي من
زندگي زيباست
آواز پر جبرئيل
لحظه تازه
باران مهر
مرواريد عرفان
تک نهال باغ عشق
پاييز امسال
باغ دوستي
دلم چون درياست
همسفر مهتاب
گل هيچ
ديونه بودن عيب نيست
ندا
نفس‌هاي رنگي
صداي سنگين سکوت
سروش آسماني، سرود رهايي
مي و ني
يادداشتهاي يک رهگذر
آنارام
آزاد، چون پرنده
نکته‌دان
قطره اشك
آسمان عطش
بادبادك شكسته
سيندرلا
شهرزاد
گوهر زمان
و چه تنها
صد سال تنهايي
پرم از خالي
اكنون‌ِ جاودانه
جوان دینه کوه
هنر زندگی
رنگين كمان
راهی به آسمان