سرمایه‌های دل

پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۳

 

بلوغ چشمه ساراني،  طنين نبض باراني

تو را من دوست ميدارم و ميدانم كه ميداني

به رنگ عشق مي آيي سبويي از غزل بر دوش

برايم شعر باران را چه غمگينانه ميخواني

براي قفل تنهايي كليد سبز پيوندي

به روي پله هاي شك صداي پاي ايماني

ز فانوس شقايقها ضريح عشق نورانيست

چراغ لاله ميسازد شب ما را چراغاني

كتابي واژه هايش نو، سرودي ترجمانش عشق

جهان در چشم من شعريست رازآلود و پنهاني

غريق حيرتم اما اميد مبهمي باقيست

هواي ساحلي دارم در اين درياي طوفانی

 

آسمان رشک برد بهر زمينی که در او        دو نفر يک دو نفس بهر خدا بنشينند

نیما

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك]

نیما

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

مهربوناي همراه

*******
*****
***
*

باغ باران
كلبه برفي من
محبت و زيبايي
حريم دل
آبي آرام بلند
دلتنگي‌هاي من
زندگي زيباست
آواز پر جبرئيل
لحظه تازه
باران مهر
مرواريد عرفان
تک نهال باغ عشق
پاييز امسال
باغ دوستي
دلم چون درياست
همسفر مهتاب
گل هيچ
ديونه بودن عيب نيست
ندا
نفس‌هاي رنگي
صداي سنگين سکوت
سروش آسماني، سرود رهايي
مي و ني
يادداشتهاي يک رهگذر
آنارام
آزاد، چون پرنده
نکته‌دان
قطره اشك
آسمان عطش
بادبادك شكسته
سيندرلا
شهرزاد
گوهر زمان
و چه تنها
صد سال تنهايي
پرم از خالي
اكنون‌ِ جاودانه
جوان دینه کوه
هنر زندگی
رنگين كمان
راهی به آسمان