سرمایه‌های دل

دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۳

ده فرمان حرمت به خوبشتن

۱- با آنان كه موجب مي شوند درباره خودت احساس نامطلوب داشته باشي، نشست و برخاست نكن .

  2- نكوش رفتار نابجاي افراد را توجيه كني .

  3- با آنان كه از خودت نامتعادلترند، معاشر مباش .

  4- همه روزهاي عمرت به جسمت اعتماد كن (ذهنت به تو خيانت ميكند).

  5- همواره مجازي “ نـــه“ بگويي، نظرت را تغيير دهي  و احساس واقعي خودت را بيان كني .

  6- آنچه به خود روا نداري، به ديگران نيز روا مدار .

  7- نبايد بيش از توانت ايثار كني .

  8-آنچه ديگران درباره ات مي انديشند، چندان اهميتي ندارد .

  9- هر جا كه هستي، ضيافت همانجاست .

 10- همه روزهاي عمرت خودت را تحسين كن .

 

نیما

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك]

نیما

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

مهربوناي همراه

*******
*****
***
*

باغ باران
كلبه برفي من
محبت و زيبايي
حريم دل
آبي آرام بلند
دلتنگي‌هاي من
زندگي زيباست
آواز پر جبرئيل
لحظه تازه
باران مهر
مرواريد عرفان
تک نهال باغ عشق
پاييز امسال
باغ دوستي
دلم چون درياست
همسفر مهتاب
گل هيچ
ديونه بودن عيب نيست
ندا
نفس‌هاي رنگي
صداي سنگين سکوت
سروش آسماني، سرود رهايي
مي و ني
يادداشتهاي يک رهگذر
آنارام
آزاد، چون پرنده
نکته‌دان
قطره اشك
آسمان عطش
بادبادك شكسته
سيندرلا
شهرزاد
گوهر زمان
و چه تنها
صد سال تنهايي
پرم از خالي
اكنون‌ِ جاودانه
جوان دینه کوه
هنر زندگی
رنگين كمان
راهی به آسمان