سرمایه‌های دل

سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۳

صلح واقعی

روزي پادشاهي اعلام كرد به كسي كه بهترين نقاشي صلح را بكشد جايزه بزرگي خواهد داد.

هنرمندان زيادي نقاشي هايشان را براي پادشاه فرستادند و او از ميان آنها به دو مورد نقاشي علاقه مند شد .

نقاشي اول ، درياچه اي آرام با كوه هاي صاف و بلند بود . بالاي كوه ها هم آسمان آبي با ابرهاي سفيد كشيده شده بود .

در نقاشي دوم هم كوه بود ، ولي كوهي ناهموار و خشن و در بالاي كوه هم آسماني خشمگين رعد و برق مي زد و باران تندي مي باريد و در پايين كوه آبشاري با آبي خروشان كشيده شده بود .

وقتي پادشاه از نزديك به نقاشي نگاه كرد ، ديد كه پشت آبشار روي سنگ ترك خورده اي بوته اي روييده و روي بوته هم پرنده اي لانه ساخته و روي تخم هايش آرام نشسته است .

پادشاه نقاشي دوم را انتخاب كرد . همه اعتراض كردند ولي پادشاه در جواب آنها گفت : صلح در جايي كه مشكل و سختي نيست ، معني ندارد ، صلح واقعي وقتي است كه قلب شما با وجود همه مشكلات آرام و مطمئن باشد و اين معني واقعي صلح است .

نیما

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك]

نیما

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

مهربوناي همراه

*******
*****
***
*

باغ باران
كلبه برفي من
محبت و زيبايي
حريم دل
آبي آرام بلند
دلتنگي‌هاي من
زندگي زيباست
آواز پر جبرئيل
لحظه تازه
باران مهر
مرواريد عرفان
تک نهال باغ عشق
پاييز امسال
باغ دوستي
دلم چون درياست
همسفر مهتاب
گل هيچ
ديونه بودن عيب نيست
ندا
نفس‌هاي رنگي
صداي سنگين سکوت
سروش آسماني، سرود رهايي
مي و ني
يادداشتهاي يک رهگذر
آنارام
آزاد، چون پرنده
نکته‌دان
قطره اشك
آسمان عطش
بادبادك شكسته
سيندرلا
شهرزاد
گوهر زمان
و چه تنها
صد سال تنهايي
پرم از خالي
اكنون‌ِ جاودانه
جوان دینه کوه
هنر زندگی
رنگين كمان
راهی به آسمان