سوال و جواب قابل تامل...

خانم آموزگاری در کلاس درس یک دبستان از دانش آموزی پرسید: جانداران به چند گروه تقسیم میشن؟

دانش آموز: به چهار گروه خانم معلم.

آموزگار: به نظرم اشتباه می کنی, ولی بشمار ببینم.

دانش آموز: گیاهان, جانوران, انسانها و بچه ها.

آموزگار: مگه بچه ها انسان نیستن؟

دانش آموز: حق با شماست خانم معلم. پس میشه سه گروه.

آموزگار: خیلی خب, دوباره بشمار ببینم.

دانش آموز: گیاهان, جانوران و بچه ها.

آموزگار: پس انسانها چی شدن؟

دانش آموز: خانم معلم! انسانهایی که قلبهاشون پر از عشق و محبت بود, در گروه بچه ها موندن و بقیه هم رفتن در گروه جانوران.

پی ن: برای بیان یک مطلب همیشه نیاز به نوشتن یک کتاب نیست. گاهی وقتها ناراحتی ها خیلی ساده بیان میشن!

 

/ 4 نظر / 12 بازدید
ریحان

درضمن من یه شکمویی هستم که یه قلب دارم اندازه یه دنیاااااااااااا [نیشخند]

سارا

عجب دانش آموز عاقلی بوده.... باهاش موافقم