تمرکز روی مشکل يا راه حل؟

هنگامي‌كهناسابرنامه فرستادن فضانوردان بهفضارا آغازكرد، با مشكلكوچكي روبرو شد. آنها دريافتند كه خود كارهاي موجوددر فضايبدون‌جاذبه كارنمي كنند. (جوهرخودكار به سمت پايين جريان نمي‌يابد وروي سطح كاغذ نمي‌ريزد.) براي حل اين مشكل آنها شركت مشاورين اندرسون Andersen Consulting (Accenture today) را انتخاب‌ كردنند. تحقيقات بيش‌از يك‌دهه طول‌ كشيد، 12ميليون دلار صرف‌شد و درنهايت آنها خودكاريطراحي‌ كردنند كه در محيط بدون جاذبه مي‌نوشت، زيرآب  كارمي‌ كرد، روي هرسطحي حتيكريستال مي‌نوشت و از دماي زيرصفر تا 300 درجهسانتيگراد  كارمي‌ كرد. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

... .روس‌ها راه‌حل ساده‌تري داشتند: آنها از مداداستفاده‌ كردند

/ 1 نظر / 4 بازدید
شمارشگر

سلام!! این یه سیستم آمار گیری از بازدید گنندگان برای وبلاگ می باشد که در حال طراحی و تست می باشد امیدواریم با ثبت نام و استفاده از آن ما را در هر چه بهتر و بیشتر نمودن امکانات آن یاری فرمایید. با تشکر!.