از فرموده های حضرت محمد مصطفی (ص)

 

خداوند متعال به موسی بن عمران وحی فرستاد و فرمود:

ای موسی من شش چیز را در شش محل قرار دادم، ولی مردم آنها را در شش محل دیگر جستجو می‌کنند و لذا هیچگاه به آنها نخواهند رسید:

- آسایش را در بهشت قرار دادم و مردم آن را در دنیا جستجو می کنند .

- علم را در گرسنگی قرار دادم و مردم آن را در سیری دنبال می کنند .

- عزت را در شب بیداری قرار دادم و مردم آن را در خانه قدرتمندان جستجو می کنند .

- بلندی مقام را در تواضع قرار دادم ومردم آن را در تکبر می جویند .

- اجابت دعا را در لقمه حلال قرار دادم و مردم آن را در داد و فریاد دنبال می کنند .

- بی نیازی را در قناعت قرار دادم و مردم آن را در زیادی متاع و کالاها دنبال می کنند.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید