كاشكي خاك حريم حرمت مي بودم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مي خراميدي و من در قدمت مي بودم

بي غم عشق تو صد حيف ز عمري كه گذشت

پيش از اين كاش گرفتار غمت مي بودم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید