دو اصل مهم زندگی...

 

همیشه در زندگی خود, دو اصل زیر را رعایت کنیم :

1-      جسارت در بیان عقیده

2-      جرأت در پذیرش اشتباه

/ 2 نظر / 20 بازدید
عنایت

سلام چیزی که این دوره از زمان کم یاب شده و در برای گریز از حرف حساب دنبال معا دله و تبصره میگردن وخود دیگران را توجیه مکنن موف باشی [گل][گل]

گیسو

باشه تلاش می کنیم رعایت کنیم [لبخند]