ساقيا آمدن عيد مبارک بادت

وآن مواعيد که کردی مرواد از يادت

يكی اينطوری ميگه..

يكی هم ميگه:

بس كه بد ميگذرد زندگی اهل جهان

مردم از عمر چو سالی گذرد عيد كنند

نظرشما چيه؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
شيدا

سلام می تونيم با هر قدمی گل تو گلخونه دنيا به نام محبت بکاريم.