پست های ارسال شده در فروردین سال 1383

دل را بدست که بسپارم دراين لايتناهی درد که دلها چشم پرواز ندارند                         دل را توان گريه هم نيست                                       که پروانه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید