پست های ارسال شده در مرداد سال 1384

ذره ذره، آنچه داد از من گرفت<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> دير دانستم كه گيتي رهزن ا‌ست!   پروين اعتصامي  
/ 13 نظر / 5 بازدید