پست های ارسال شده در خرداد سال 1385

  چو از كوه‌گيري و ننهي به جاي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> سرانجام، كوه اندر آيد ز پاي بدايعي بلخی    
/ 6 نظر / 4 بازدید
  بيني‌‏‎دلجو‏‎عارض‌‏‎آن‌‏‎اگر‏‎دل‌‏‎اي‌‏‎ بيني‌‏‎نيكو‏‎همه‌‏‎را‏‎جهان‌‏‎ذرات‌‏‎ نشوي‌‏‎خودبين‌‏‎كه‌‏‎نگر‏‎كم‌‏‎آينه‌‏‎در‏‎ بيني‌‏‎او‏‎همگي‌‏‎تا‏‎شو‏‎آينه‌‏‎خود‏‎ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  
/ 2 نظر / 5 بازدید