توکل کن...

دل بسپار...

به آتشی که نمیسوزاند

"ابراهیم" را

و دریایی که غرق نمیکند

"موسی" را

نهنگی که نمیخورد

"یونس"را

کودکی که مادرش او را

به دست موجهای "نیل" میسپارد

تا برسد به خانه ی تشنه به خونش

دیگری را برادرانش به چاه می اندازند

سر از خانه عزیز مصر درمی آورد

آیا هنوز هم نیاموختی؟!

که اگر همه عالم

قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند

و خدا نخواهد

"نمیتوانند"

پس

به "تدبیرش" اعتماد کن

به "حکمتش"دل بسپار

به او "توکل" کن

و به سمت او "قدمی بردار"...

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
گروه اينترنتي آلفا

عضويت در جذابترين گروه اينترنتي ايران همراه با جايزه نقدي براي اعضا http://alpha20.mihanblog.com/extrapage/hadiehshop