زنان و مردان چه نيازي به هم دارند؟

 نيازهاي عاطفي يك زن<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1-     زن نياز به آن دارد كه ببيند شوهرش به او اهميت ميدهد.

2-     زن مايل است مشاهده كند كه شوهرش او را درك ميكند.

3-     زن ميخواهد كه مورد احترام مرد خويش قرار گيرد.

4-     زن ميل دارد ببيند كه شوهرش خود را وقف او ميكند.

5-     زن نيازمند آن است كه مرد برايش ارزش قائل باشد.

6-     زن نياز به آن دارد كه مكرراً اطمينان يابد شوهرش اورا عاشقانه دوست دارد.

 نيازهاي عاطفي يك مرد

1-     مرد نياز به آن دارد كه ببيند زنش به او اعتماد دارد.

2-     مرد مايل است كه زن مقابلش او را به همان ترتيبي كه هست بپذيرد.

3-     مرد ميل دارد كه زنش قدر او را بداند.

4-     مرد نياز دارد كه مورد تحسين همسرش قرار گيرد.

5-     مرد دوست دارد كه زن كارهاي اورا تائيد كند.

6-     مرد مايل است كه مورد تشويق همسرش واقع شود.

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
شيدا

چقدر جالبه ... از همه رنگ و با محتوا آفرين بر شما.