یا مهدی ادرکنی...

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی

چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی

***

میلاد فرخنده منجی عالم بشریت بر منتظران حضرتش مبارک باد

جهان در انتظار عدالت

عدالت در انتظار مهدی

 

/ 0 نظر / 10 بازدید