سه پند لقمان به فرزندش...

اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!

دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی!

و سوم اینکه در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی!

 پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من می توانم این کارها را انجام دهم؟

 لقمان جواب داد:

اگر کمی دیر تر و کمتر غذا بخوری, هر غذایی که میخوری طعم بهترین غذای جهان را میدهد.

 اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی, در هر جا که خوابیده ای احساس میکنی بهترین خوابگاه جهان است.

 و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای گیری, آن گاه بهترین خانه های جهان مال توست.

/ 0 نظر / 11 بازدید