سينه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

آتشی بود در اين خانه که کاشانه بسوخت

دلم از واسطه دوری دلبر بگداخت

جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

/ 1 نظر / 4 بازدید
شيدا

سلام دوست خوب خيلی خيلی زيبا بود دلنشين زيبا و همراه ... شاد باشيد در زير سايه پروردگار.