دوست داشتن را به زبان بیاوریم..

وقتی 15 سالت بود و من بهت گفتم که دوستت دارم, صورتت از شرم قرمز شد و سرت رو به زیر انداختی و لبخند زدی.

وقتی که 20 سالت بود و من بهت گفتم که دوستت دارم, سرت رو روی شونه هام گذاشتی و دستم رو تو دستات گرفتی انگار از این که منو از دست بدی وحشت داشتی!

وقتی که 25 سالت بود و من بهت گفتم که دوستت دارم, صبحانه مو آماده کردی و برام آوردی، پیشونیم رو بوسیدی. گفتی بهتره عجله کنی ، داره دیرت می شه.

وقتی 30 سالت شد و من بهت گفتم دوستت دارم, بهم گفتی اگه راستی راستی دوستم داری بعد از کارت زود بیا خونه!

وقتی 40 ساله شدی و من بهت گفتم که دوستت دارم, تو داشتی میز شام رو تمیز می کردی و گفتی باشه عزیزم ولی الان وقت اینه که بری تو درسها به بچه مون کمک کنی.

وقتی که 50 سالت شد و من بهت گفتم که دوستت دارم تو همونجور که بافتنی می بافتی بهم نگاه کردی و خندیدی!

وقتی 60 سالت شد بهت گفتم که چقدر دوستت دارم و تو به من لبخند زدی.

وقتی که 70 ساله شدی و من بهت گفتم دوستت دارم, در حالی که روی صندلی راحتیمون نشسته بودیم من نامه های عاشقانه ات رو که 50 سال پیش برای من نوشته بودی رو می خوندم و دستامون تو دست هم بود!

وقتی که 80 سالت شد ، این تو بودی که گفتی که من رو دوست داری, نتونستم چیزی بگم فقط اشک در چشمام جمع شد.

اون روز بهترین روز زندگی من بود ، چون تو هم گفتی که منو دوست داری!

به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی
چون زمانی که از دستش بدی مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی. اون دیگر صدایت را نخواهد شنید!!


 پابلو نرودا

/ 5 نظر / 14 بازدید
کلبه برفی من

سلام قشنگ بود آدما اگه بدونن که چقدر به شنیدن این جمله از هم احتیاج دارن از هم دریغ نمی کنن دوستت دارم را با من بسیار بگو دوستم داری را از من بسیار بپرس

سعیده عباسی

سلام مهربون ممنون از حضورت[گل] اینجا مهر و محبت دست به دست می چرخد اما در پایان مهر را تقسیم نمی کنند !.... موفق باشی[گل]

I agree

مریم

چقدر زیبا بود سلام نیما . خوبی ؟ سال نو مبارک. سالی پر از خوشی برات آرزو میکنم.

سعیده عباسی

سلام دوست عزیز بسیار زیبا بود...به روزم ومنتظر حضور گرم و مهربانتان... در پناه حق...[گل]