حضرت علي عليه السلام مي فرمايند:
شما را به پنج چيز سفارش ميكنم كه اگر براي بدست آوردنشان مركبهايتان نيز به ستوه آوريد، مي ارزد
1- در كارهاي خود جز به خدا توكل نكنيد.
2- از گفتن نمي دانم بر آنچه نمي دانيد شرم نكنيد.
3- جز از گناه خويش نترسيد.
4- از آموختن آنچه نمي دانيد خودداري نكنيد.
5- و بر شما باد صبر كه صبر براي ايمان همانند سر است براي بدن و ايمان بي صبر همچون تن بي سر از خاصيت تهيست.

/ 1 نظر / 4 بازدید
تنهایی ماه...تنهایی من

سلام..وقتی اسم حضرت علی مياد آدم به احترامش ...يا نمی دونم چرا.لال ميشه..من ايشون رو خيلی خيلی خيلی دوس دارم